Uutislistaukseen

pylväsdiagrammi: Osallistuminen seurakunnan toimintaan viimeisen kahden vuoden aikana.

Seurakunnan viisivuotisstrategia uudistuu palautekyselyn pohjalta

20.11.2020 13.08

Seurakunta järjesti syys-lokakuun vaihteessa palautekyselyn johon vastasi 224 henkilöä sähköisesti kyselyyn vastasi 194 henkilöä ja paperilla 30 henkilöä. Kysele´yn lopussa olleeseen arvontaan osallistui 69 henkilöä ja kuusi voittajaa saivat voittivat arvonnassa lounaan kahdelle. Arvonta suortitettiin julkisesti strategiapäivässä 1.11.2020. Kaksi  arvontavoittolounaista kohdistui  Kurkitupaan, kaksi Grilli-kahvila Koskenvoimaan ja kaksi Narvan helmeen. Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti - ja osa on jo ehtinyt käydä herkuttelemassakin!

Kyselyyn vastasi sekä kirkkoonkuuluvia että kirkkoonkuulumattomia vesilahtelaisia ja 45 Vesilahden ulkopuolella asuvaa henkilöä, joilla oli mielipide Vesilahden seurakunnasta. Ilahduttavaa oli huomata, että valtaosa vastaajista piti Vesilahden seurakuntaa läheisenä tai erittäin läheisenä. Myös Vesilahden seurakunnan mainetta pidettiin hyvänä ja erittäin hyvänä.

Viimeisen kahden vuoden aikana seurakunta on tavoittanut eniten kyselyyn vastaajia juhlapyhien (kuten joulun ja pääsiäisen) tapahtumissa (108 henkilöä), jumalanpalveluksissa (94) ja  kirkollisissa toimituksissa, kuten häät, hautajaiset tai kastetilaisuudessa (90). Liki puolet vastaajista myös tuntee jonkun, jolle seurakunta on tärkeä (109). 

Tulevaisuutta ajatellen seurakunnan toivottiin eniten olevan jatkossa helposti lähestyttävä (116 henkilöä), läsnä arjessa ja pyhässä (56) ja  auttavan vaikeuksissa olevia (55). Parannettavaa olisi vastaajien mielestä eniten Hengellisen kasvun tukemisessa (33), tiedottamisessa (32) ja uusien vesilahtelaisten tervetulotoivottamisessa (30). 

Vapaasti vastaten nostettiin kritiikkinä esille Vesilahden seurakunnan imagon olevan vanha, kiinteistöjen ja niiden pihapiirien siisteys, työikäisille suunnattu toiminnan vähyys ja liiaksi kirkonkylälle keskittynyt toiminta.  

Palautekyselyssä nousi esiin valtava toivomusten laari, jonka perusteella seurakuntaa kaivataan ja tarvitaan monenlaisessa arjen ja pyhän asioissa. Seurakunnalta kaivattiin lisää musiikki- ja yhteislaulutilaisuuksia, työikäisille suunnattua kokoontumista ja tilaisuuksia, joissa voisi vapaasti jutella ja kysellä uskonasioista. Kirkonkylällä olevaa seurakunnan venevalkaman käyttökin mainittin - josko sen saisi käyttöön. Lisäksi toivottiin raamattuopetusta, laajempaa näkyvyyttä tiedottamisessa ja sosiaalisessa mediassa ja tiedotteita toiminnasta omaan postilaatikkoon. Kaivattiin myös laajempaa mahdollisuutta osallistua vapaaehtoistoimintaan ja Vesilahden kauniin luonnon ja luontoarvojen nostamista esiin seurakunnan toiminnassa.  Nuorille toivottiin lisää toimintaa myös kirkonkylän ulkopuolelle.

Kriitiikin, kiitosten ja toivomusten jälkeen oli kiva lukea monessa kyselyssä olevia terveisiä. Kiitos näistä! Tuntui hyvältä kuulla kokemus siitä, että seurakunta yhdistää ihmisiä kunnassa yli kirkkooonkuulumisen ja sukupolvien rajojen. Samoin rohkaisevalta kuulosti se, että toiminta on koskettanut, koonnut yhteen ja tullut osaksi monen vastaajan arkea. Seurakuntaan kuulumista myös arvostetaan vaikkei välttämättä toimintaan osallistutakaan.

Palautekyselyn laajempi kooste graafeineen on toimitettu luottamushenkilöille ja seurakunnan työntekijoille ja sitä työstettiin yhdessä seurakunnan strategiapäivässä 1.11.2020 ja työryhmässä 19.11.2020. Työryhmään kuuluvat Anja Haliseva, Markku Kankainen, Varpu Miettunen ja Merja Viljanen. 

Palautekyselyn pohjalta tehty viisivuotisstrategian ehdotus esitellään kirkkoneuvostollae torstaina 26.11.  ja se siirtyy kirkkovaltuuston keskusteltavaksi ja hyväksyttäväksi tammikuussa 2021.