kynä ja paperi ja kouluyhteistyöesitteen kansilehdeltä.

Vesilahden seurakunta tekee yhteistyötä koulujen kanssa

Vesilahdessa on tällä hetkellä liki 750 peruskululaista! Siksi on mielekästä, että olemme siellä, misssä seurakuntalaisemme ovat.

Vesilahden seurakunta aloitti uudenlaisen yhteistyökuvion koulujen kanssa lukuvuonna 2018-2019. Keväällä arvioidaan, miten pilottikokeilu on toiminut ja päätetään yhteistyön muodoista seuraavalle lukuvuodelle.

Seurakunta tarjoa erilaisia opetuspaketteja uskonnonopetuksen tueksi. Näitä eri luokka-asteiden opettajat voivat tilata halutessaan luokalleen.  Opetuspaketteja koululle

Päivänavaukset ovat yläasteella kerran kuussa, kuun viimeisenä keskiviikkoa 7-8.luokille ja torstaina 9.luokille. Päivänavauksia käyvät pitämässä seurakunnan eri työntekijät. Lisäksi nuorisotyönohjaaja on mukana 7.luokkien ryhmäyttämisessä ja oppilashuollon moniammatillisessa ohjausryhmässä.

Alakoulujen kanssa yhteistyö tarkoittaa sitä, että nuorisotyönohjaaja on päivän kuussa kullakin alakoululla. Kirkonkylän päivä on kuun ensimmäinen keskiviikko, Narvan koululla torstai ja Ylämäellä perjantai. Näinä koulupäivinä nuorisotyönohjaaja on mukana koulun arjessa tai valmistelee ja toteuttaa etukäteen sovittuja opetuskokonaisuuksia.