kynä ja paperi ja kouluyhteistyöesitteen kansilehdeltä.

Vesilahden seurakunta tekee yhteistyötä koulujen kanssa

Vesilahdessa on tällä hetkellä liki 750 peruskululaista! Siksi on mielekästä, että olemme siellä, misssä seurakuntalaisemme ovat.

Vesilahden seurakunta aloitti uudenlaisen yhteistyökuvion koulujen kanssa lukuvuonna 2018-2019. Keväällä arvioidaan, miten pilottikokeilu on toiminut ja päätetään yhteistyön muodoista seuraavalle lukuvuodelle.

Seurakunta tarjoa erilaisia opetuspaketteja uskonnonopetuksen tueksi. Näitä eri luokka-asteiden opettajat voivat tilata halutessaan luokalleen.  Opetuspaketteja koululle

Päivänavaukset ovat yläasteella kerran kuussa, kuun viimeisenä keskiviikkoa 7-8.luokille ja torstaina 9.luokille. Päivänavauksia käyvät pitämässä seurakunnan eri työntekijät. Lisäksi nuorisotyönohjaaja on mukana 7.luokkien ryhmäyttämisessä ja oppilashuollon moniammatillisessa ohjausryhmässä.

Alakoulujen kanssa yhteistyö tarkoittaa sitä, että nuorisotyönohjaaja on päivän kuussa kullakin alakoululla. Kirkonkylän päivä on kuun ensimmäinen keskiviikko, Narvan koululla torstai ja Ylämäellä perjantai. Näinä koulupäivinä nuorisotyönohjaaja on mukana koulun arjessa tai valmistelee ja toteuttaa etukäteen sovittuja opetuskokonaisuuksia.

 

Ota yhteyttä

Kasvatuksen ohjaaja

Sari työskentelee Vesilahden seurakunnassa kasvatuksen ohjaajana.

Työni pitää sisällään erilaista viikkotoimintaa lapsille ja perheille, lapsille ja perheille suunnattuja jumalanpalveluksia ja muita tilaisuuksia, niiden suunnittelua ja toteuttamista.

Työhöni kuuluu myös lähetyssihteerin tehtäviä.

Teen yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja muiden tahojen kanssa.

Tykkään lukea satuja, askarrella eri ikäisten kanssa ja hyödyntää musiikkia työssäni.

Moikataan kun tavataan!