Vuorovaikutuksessa kirkkoa ympäröivän maailman kanssa
 

Osana maailmanlaajaa kirkkoa emme Vesilahden seurakunnassa ummista silmiämme maailmanlaajoilta, yhteiskuntiin vaikuttavilta, köyhyyttä ja epäoikeudenmukaisuutta synnyttäviltä kysymyksiltä. Kansainvälisyys ei ole vain jossain kaukana, vaan on osa seurakunnan arkea. 

Meidät on kutsuttu jatkamaan Jeesuksen työtä tässä maailmassa. Jeesus itse on lähettänyt meidät tähän tehtävään: "Niin kuin Isä on lähettänyt minut, minä lähetän teidät." (Joh.20:21), "Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni." (Matt. 28:18-20).

Kansainvälisyys ja lähetystyö on läsnä jumalanpalveluksissa, joissa esirukouksessa kannamme Jumalan eteen maailman rikkinäisyyttä ja kolehtiin antamalla tuemme evankeliumin jakamisen tärkeyttä. Monissa seurakunnan piireissä, kerhotoiminnassa ja kokoontumissa on tämä sama näkökulma läsnä.

Jeesus on antanut meille myös esimerkin, miten meidän tulee toimia: "Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleittein kirpoamista." (Jes.61:1). 

Ulkomailla tapahtuvaa lähetystyötä ja kansainvälistä auttamista tuemme kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kautta. Työn ja toimijoiden kuulumisia pääset lukemaan seurakunnan lähetysvastuu-kohdasta.

Voit itsekin osallistua lähetystyöhön ja kansainväliseen avustamiseen monin eri tavoin. Taloudellinen avustuksesi ohjataan lyhentämättömänä lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun, ml. Naisten Pankin, toiminnan tukemiseen. Voit tulla mukaan Kässäkerhon ja Narvan kyläkirkon ompeluseuran toimintaan tai antaa omia kädentöitäsi myytäväksi lähetystyön ja Naisten Pankin hyväksi. Voit rukoilla lähetystyön, eri tavoin apua tarvitsevia ja apua antavien ihmisten puolesta.  Voit myös ideoida ja ehdottaa uusia tapoja toimia täällä Vesilahdessa.  

Jos haluat antaa aikaasi vapaaehtoistyöhön, Vesilahden seurakunnassa toimii joukko vapaaehtoisia Ystävätoiminnan puitteissa. He ilahduttavat ja virkistävät toiminnallaan erityisesti yksinäisiä vanhuksia. Tutustu toimintaan ja tule mukaan.

 

Kuvassa pajunoksia, kukkia, avoinainen Raamattu, omena ja viltti. Tekstinä Sanaa ja Säveliä Krääkkiössä 12.7.
Sanaa ja Säveliä Krääkkiössä 12.7. klo 17, Tarja ja Martti Sorrin kesämökillä. Lis.tied. Tapahtumalistalta.