Miksi lähetystyötä? Miksi tarvitsee auttaa? Mitä minä voisin tehdä?

Lähetystyö on kirkon ydin. Se lähtee lähetys- ja kastekäskystä (Matt. 28: 18-20), joka koskettaa kaikkia kristittyjä. Perinteisesti lähetystyö jaetaan sisälähetykseen ja ulkolähetykseen. Sisälähetystä seurakunnat tekevät kotimaassa. Ulkolähetystä tehdään lähetysjärjestöjen kautta. Lähetykseen kuuluu  myös kansainvälinen diakonia.

Lähetystyöntekijät kirjoittavat työstään kirjeitä heitä tukeville seurakunnille. Näitä kuulumisia pääset lukemaan seurakunnan lähetysvastuu-kohdasta.

Vesilahden seurakunta osallistuu myyjäisiin ja kerää vapaaehtoista lähetyskannatusta. Lähetyskannatus ohjataan lyhentämättömänä lähetysjärjestöjen toiminnan tukemiseen. Lähetystyön hyväksi voi toimia monella tapaa. Voit osallistua lähetyspyhiin ja muihin tapahtumiin. Voit tehdä tuotteita myyntiin. Voit rukoilla lähettien ja työn puolesta. Voit kertoa viestiä eteenpäin tai ideoida uusia tapoja toimia. 

Ole yhteyksissä!
Lähetyssihteeri Virpi Paulanto, 
virpi.paulanto (at) evl.fi

glitter-koristeisia pääsiäismunia
Kässäkerhossa askarrellaan yhdessä tuotteita lähetystyön hyväksi myytäviksi.