Luottamusmieshallinto

Seurakunnan ylin päättävä elin on nelivuotiskaudeksi valittava kirkkovaltuusto. Siihen kuuluu 15 vaaleilla valittuja jäsentä. Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan kaksivuotiskausiksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kirkkovaltuusto valitsee kaksivuotiskausittain kirkkoneuvoston, johon kuuluu kirkkoherra puheenjohtajana, varapuheenjohtaja ja 7 varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kirkkoneuvosto valitsee toimikaudekseen toimikunnat: taloustoimikunta, kasvatustyön toimikunta, diakonia- ja lähetystoimikunta sekä Jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunta. Toimikuntiin kuuluu  4 - 8 luottamushenkilöä sekä työaloista vastaavat työntekijät.

 

Vesilahden seurakunnan nähtävilläolevat päätökset ja asiakirjat:

Kirkkovaltuuston kuulutukset, esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät kohdasta: päätöksenteko ja kirkkovaltuusto

Kirkkoneuvoston kuulutukset, esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät kohdasta: päätöksenteko ja kirkkoneuvosto

Kirkkoherran viranhaltijapäätökset löytyvät kohdasta: päätöksenteko ja kirkkoneuvosto ja kirkkoherran viranhaltijapäätökset

Vs. seurakuntapastorin viranhaltijapäätökset löytyvät kohdasta: päätöksenteko ja kirkkoneuvosto ja vs. seurakuntapastorin viranhaltijapäätökset

Seurakuntamestarin viranhaltijapäätökset löytyvät kohdasta: päätöksenteko ja kirkkoneuvosto ja seurakuntamestarin viranhaltijapäätökset