Hautajaiset

Läheisen menettäminen on pysäyttävä kokemus. Vaikka olisi ollut tiedossa, ettei aikaa ole paljon jäljellä, kuolema silti yllättää ja koskettaa. Hautajaiset tarjoavat mahdollisuuden jättää poisnukkuneelle rakkaalle viimeiset jäähyväiset. Kristittyinä jäämme odottamaan edesmenneiden rakkaittemme jälleennäkemistä taivaan kodissa.

 

Hautajaiset jakautuvat kahteen osaan - siunaukseen ja muistotilaisuuteen. Siunaus järjestetään tavallisesti kappelissa tai kirkossa. Muistotilaisuus on omaisten järjestämä tilaisuus, jonka voi pitää seurakunnan tiloissa, kotona tai muussa omaisten hyväksi katsomassa paikassa.

 

Hautaukseen ja kuolemaan liittyvien käytännön asioiden hoitaminen voi olla osa omaisen surutyötä. Hautausjärjestelyt kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon.

 

Ennen hautajaisia pappi on omaisiin yhteydessä ja sopii ajan siunauskeskustelulle. Tapaamisessa puhutaan hautajaisten käytännön järjestelyistä ja vainajan elämästä. Siunauskeskustelun yhteydessä sovitaan lisäksi siunauksen virsistä ja muusta musiikista. Mikäli omaisilla on musiikin suhteen erityistoiveita, heidän on hyvä olla niiden tiimoilta yhteydessä kanttoriin.

 

Jokaisella vesilahtelaisella on oikeus tulla haudatuksi Vesilahden hautausmaalle. Oikeus hautaan luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa myös vainajan omaiselle. Omainen voi lunastaa arkku- tai uurnahaudan 25 vuodeksi. Vainajan tuhka voidaan myös haudata muistolehtoon ilman nimettyä hautapaikkaa. Hautapaikan hankkimisessa auttavat hautausmaan ja kirkkoherranviraston henkilökunta. Jos vainaja haudataan muualle kuin kotikuntansa hautausmaalle, hautapaikkaan ja siunaustilaisuuteen liittyvät järjestelyt hoidetaan kyseisen seurakunnan kanssa. 

 

Kun vainaja tuhkataan, voi uurnanlaskuun halutessaan pyytää mukaan papin ja haudalla voidaan viettää pieni rukoushetki. Uurna voidaan laskea myös perhepiirissä. Uurnanlaskusta tulee aina ilmoittaa etukäteen kirkkoherranvirastoon.

 

 

Vesilahden seurakunnan hauta-ja hautauspalvelumaksut

Kuoleman koskettaminen paljastaa elämän rajallisuuden. Omien läheisten lisäksi tukea antaa myös seurakunta. 

Kuoleman jälkeen on toivoa

kukkalaite hautausmaalta

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Lapsen kuoleman suuressa surussa ei tarvitse selvitä yksin. Läheisten lisäksi sekä kotikunta että kirkko auttavat.

Lapsen kuoleman surussa ei tarvitse selvitä yksin

Tue lapsen surua olemalla läsnä. Salli lapsen surra ja ole avoin. 

Lapsi ja kuolema