Avioliittoon vihkiminen

Onnea ja iloa sekä Jumalan siunausta yhteiselle elämälle, kun haluatte sanoa - Tahdon!

Naimisiin voi Suomessa mennä joko kirkollisesti tai siviliviranomaisen edessä. Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä keskeistä on siunauksen pyytäminen. Vihittävät jättävät toinen toisensa ja yhteisen liittonsa Jumalan huolenpitoon. Seurakunta rukoilee Jumalan siunausta avioparille. Liitto ei ole kiinni ihmisistä vaan Jumala siunaa yhteistä elämää. 

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että molemmat kuuluvat evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja ovat rippikoulun käyneitä. Samoin vihkiminen on mahdollista, jos toinen kuuluu ev.-lut. kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan. Kristillinen vihkiminen voidaan toimittaa myös silloin, kun toinen kihlakumppaneista kuuluu ulkomailla toimivaan kristilliseen kirkkokuntaan.

Ennen vihkimistä kihlakumppanien on pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa joko jommankumman kotiseurakunnan kirkkoherranvirastosta tai mistä tahansa maistraatista. Esteiden tutkinta-aika on 7 vrk ja tästä saatu todistus on voimassa 4 kuukautta.

Vihkiminen voidaan toimittaa kirkossa, kotona tai muussa tilanteeseen sopivassa paikassa. Vihkimisessä tulee olla läsnä kaksi todistajaa. Seurakunnan kannalta juhlien suuruudella ei ole merkitystä, kaikki ovat yhtä arvokkaita, eli halutessanne voitte varata kirkon pienemmällekin joukolle. Otamme kirkkoherranvirastossa varauksia vastaan niin seuraavalle viikolle kuin tuleville vuosille. Oman seurakunnan jäsenille (tai vesilahtelaiset sukujuuret omaaville) kirkon käyttäminen on ilmaista. Muille pareille hinta on 75 euroa. 

Ennen vihkimistä hääpari ja pappi käyvät läpi käytännön asioita vihkiharjoituksessa. Samalla valitaan vihkimisen yhteydessä luettavia Raamatun tekstejä ja musiikkeja. Mikäli parilla on musiikin suhteen erityistoiveita, heidän on hyvä olla niiden tiimoilta yhteydessä kanttoriin. 

Vihkiminen voidaan viettää myös morsiusmessuna, jolloin tilaisuus etenee jumalanpalveluksen mukaisesti ja siihen sisältyy ehtoollisenvietto.

Ennen vihkimistä jumalanpalveluksessa rukoillaan avioliittoaikomuksensa ilmoittaneiden puolesta. Tiedon julkistaminen edellyttää, että siihen on kihlakumppaneiden suostumus. Nämä kuulutukset voidaan kihlaparin pyynnöstä lukea myös siinä tapauksessa, että esteet on tutkinut muu seurakunta tai maistraatti.

aviopari hymyilee onnellisena