Rippijuhlat

 

Rippikoulusuunnitelma uudistui Suomessa vuonna 2017. Vesilahdessa uuden suunnitelman mukaisia rippikouluja oli kokeiltu jo aiemmin ja kehittämistyön tuloksena kirjattiin Vesilahteenkin Rippikoulutyön paikallissuunnitelma. Siinä kuvataan, miten Vesilahdessa sovelletaan valtakunnallista suunnitelmaa ja mitä paikallista rippikouluistamme löytyy. Erityisesti olemme panostaneet joustavaan työotteeseen (rippikoululaiset pääsevät vaikuttamaan omaan rippikouluunsa), itsearviointiin ja palautteeseen, vanhempien kohtaamiseen ja rippikoulun tuomiseen koko seurakunnan toiminnaksi. Meillä rippikoulussa ovat mukana melkein kaikki työntekijät ja nuoret palvelevat myös muualla kuin rippikoulu- ja nuorisotyössä. 

Rippikoulu on perehtymistä elämän ja uskon kysymyksiin. Useimmat käyvät rippikoulun 15 vuoden iässä, mutta se on mahdollista myös myöhemmin. Aikuisena rippikoulu käydään yleensä yksin tai pienessä ryhmässä papin kanssa keskustellen.

Rippikoulu päättyy usein konfirmaatioon, mutta sen voi myös käydä, vaikkei kuuluisi kirkkoon eikä edes halua siihen liittyä. Konfirmaatio edellyttää kastetta, sillä konfirmaatiossa tunnustetaan kristillinen usko, johon aiemmin on kastettu. Siinä todetaan, että halutaan edelleen pitää kasteesta ja siinä saaduista Jumalan lahjoista kiinni. Konfirmaatio myös antaa oikeuksia. Konfirmoitu kirkon jäsen voi toimia kummina, saada kirkollisen vihkimisen (=papin vihkimään avioliittoon), osallistua itsenäisesti ehtoolliselle ja asettua ehdolle kirkollisvaaleissa.

Olet erittäin tervetullut pohtimaan kanssamme elämän ja uskon kysymyksiä rippikoulussa!

Nuoret alba päällä sakastissa
Sakastissa hetkeä ennen juhlaa.

Rippijuhlia vietetään rippikoulun käyneen ja konfirmoidun nuoren kunniaksi. Nuorelle rippijuhlat ovat tärkeä aikuistumisjuhla.

Rippijuhlien järjestäminen

Nuorta kannattaa juhlia. Yksi etappi monen nuoren elämässä on rippikoulun päättäminen, jonka jälkeen kirkossa järjestetään konfirmaatiojuhla. Lisäksi kotona voidaan järjestää rippijuhlat nuoren toiveiden mukaisesti.

Konfirmaatio tapahtuu jumalanpalveluksessa

Rippikoulu on puolen vuoden mittainen tutustuminen seurakuntaan ja kristilliseen uskoon. Usein rippikoulu käydään sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena.

Rippikoulu edeltää rippijuhlia