Uutislistaukseen

Seppele Vesilahden hautasmaan sankarihaudoilla

Kansallisen veteraanipäivän seppeleenlasku

27.4.2020 13.22 Seppele sankarihaudoilla

Kansallisen veteraanipäivän tervehdys 27.4.2020

Tänään vietetään kansallista veteraanipäivää sangen poikkeuksellisissa olosuhteissa. Maailmanlaajuinen koronapandemia pysäytti hetkessä koko maailman ja mullisti jokaisen kansalaisen elämänrytmiä ja arkirutiineja. Kansakuntamme löysi yhtäkkiä itsensä tilanteesta, jossa yhteisen edun, terveyden vaalimisen, nimissä jokainen on ollut velvollinen noudattamaan hallituksen linjaamia poikkeustilaohjeita ja -rajoituksia.

Edellä kuvattu pandemia tuli keskuuteemme meiltä kysymättä. Niin tuli aikanaan myös isänmaamme puolustamiskäsky. Ei silloinkaan kysytty, mitä nuoret miehet ja heidän perheensä tilanteesta ajattelivat. Isät ja pojat lähtivät sotaan päämääränään isänmaan itsenäisyyden säilyttäminen ja sen he myöskin saavuttivat suurella uhrautuvaisuudella, sitkeydellä ja periksiantamattomuudella. He suorittivat isänmaallisen velvollisuutensa henkensä uhalla ja osa henkensä antaen.

Itsenäisyyden puolustamisen jälkeen oli edessä valtava urakka sodan vaurioittaman Suomen jälleenrakentamiseksi. On tärkeää muistaa, että sodan käynyt sukupovi loi pohjaa hyvinvointivaltiolle, jossa me nuoremmat sukupolvet olemme saaneet elää entisajan mittareilla tarkasteltuna vähintäänkin kohtuullisissa olosuhteissa. Meneillään oleva koronapandemia-aika on viimeksi kuluneiden viikkojen aikana osoittanut, että Suomella on edessä oman aikamme suurin jälleenrakentamisen paikka. Lomautukset ja työttömyys aiheuttavat nyt suurta inhimillistä huolta ja hätää. Yritykset taistelevat olemassaolonsa säilyttämisen puolesta ja terveydenhoitohenkilöstö ja tutkijat väsymättömästi pandemian leviämisen torjumisen ja sairaiden parantamisen puolesta.

Kaiken keskellä tarvitsemme nyt samanlaista henkeä ja asennetta kuin veteraaneilla aikanaan. Uskon, että yhteisvastuullisuus, toistemme auttaminen ja huomioiminen ”veljeä ei jätetä”-hengessä auttaa meitä varmasti vaikeimman yli ja valaa vähitellen uutta tulevaisuudenuskoa. Kyllä tämäkin ”taistelu” vielä voitetaan.

Kansallista veteraanipäivää on tänä vuonna suositeltu vietettävän ja juhlistettavan poikkeusoloissa säädösten, määräysten sekä ohjeiden mukaisesti vaarantamatta kenenkään terveyttä. Vielä toistaiseksi 10 henkilöä suuremmat julkiset tilaisuudet on kielletty. Siksi seppelpartio on tänään edustanut meitä kaikkia käydessään päivällä Vesilahden kirkkomaalla kunnioittamassa veteraanien muistoa. Suuri kiitollisuus veteraanisukupolvien arvokkaasta ja uhrautuvasta työstä isänmaamme hyväksi täyttää tänäänkin sydämemme.

Anneli Kesola

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja