Diakoniatyö

 

Seurakunnan diakoniatyö on rinnalla kulkemista elämän eri tilanteissa. Diakoniatyön perustehtävänä on pyrkiä auttamaan ja palvelemaan niitä, joille muu apu ei yllä tai jotka eivät saa apua riittävästi. Kaiken diakoniatyön pohjalla on aina kristillisen uskon kautta tehty palvelu. Diakoniatyön antama apu voi olla hengellistä, henkistä ja aineellista. Tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltainen auttaminen ja tukeminen selviytymään elämässä eteenpäin.

 

Diakoni Minna Alajoki tekee seurakunnassa lähinnä aikuisten parissa tehtävää työtä. Työnkuvaan kuuluvat diakonian avustukset, ikäihmisten olopäivät ja erilaiset virkistyspäivät, Toivo Pitää (ToPi) päihdetyö  ja kriisityö. Minna on koulutukseltaan myös RE-sielunhoitoterapeutti. Sielunhoitoterapia on kristillistä terapiatyötä, jonka pyrkimyksenä on auttaa ihmistä kokonaisvaltaisesti hänen ongelmissaan, yksityisyyttä ja yksilöllisyyttä kunnioittaen. Sielunhoitoterapiassa yhdistyvät psykologinen tieto ja terapeuttiset taidot kristillisessä viitekehyksessä. Jos koet elämässäsi tällaiseen tarvetta, ota rohkeasti yhteyttä Minnaan ja sovi tapaaminen. Puh. 040 804 9109 tai minna.alajoki@evl.fi