Diakoniatyö

Syksyn 2017 viikko-ohjelma

 

Seurakunnan diakoniatyö on rinnalla kulkemista elämän eri tilanteissa. Diakoniatyön perustehtävänä on pyrkiä auttamaan ja palvelemaan niitä, joille muu apu ei yllä tai jotka eivät saa apua riittävästi. Kaiken diakoniatyön pohjalla on aina kristillisen uskon kautta tehty palvelu. Diakoniatyön antama apu voi olla hengellistä, henkistä ja aineellista. Tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltainen auttaminen ja tukeminen selviytymään elämässä eteenpäin.

 

Diakonissa Tiina Hiltunen (virkavapaalla) tekee seurakunnassa perhetyötä (päiväkerhot, perhekerhot, erilaiset tapahtumat, retket ja leiripäivät). Työnkuvaan kuuluu myös asiakkaiden vastaanottaminen keskusteluapua tai aineellista avustamista vaativissa elämäntilanteissa sekä  kotikäynnit. Tiina on koulutukseltaan sairaanhoitaja-diakonissa ja terveydenhoitaja. Puh. 040 511 2444 tai tiina.hiltunen@evl.fi

 

Diakonia-avustaja Helena Autti (työvapaalla) tekee diakonisen vanhustyön kotikäyntejä. Jos koet itsesi yksinäiseksi ja haluat keskustella elämästä, ihmissuhteista tai hengellisistä asioista, ota rohkeasti yhteyttä Helenaan. Voit tehdä pyynnön kotikäynnistä myös iäkkään omaisesi puolesta. Helena on koulutukseltaan sairaanhoitaja. Puh. 050 307 8146 tai helena.autti@evl.fi.

 

Diakoni Minna Alajoki tekee seurakunnassa lähinnä aikuisten parissa tehtävää työtä. Työnkuvaan kuuluvat ikäihmisten olopäivät ja erilaiset virkistyspäivät, Meidän tupa, päihdetyö  ja kriisityö. Minna on koulutukseltaan myös RE-sielunhoitoterapeutti. Sielunhoitoterapia on kristillistä terapiatyötä, jonka pyrkimyksenä on auttaa ihmistä kokonaisvaltaisesti hänen ongelmissaan, yksityisyyttä ja yksilöllisyyttä kunnioittaen. Sielunhoitoterapiassa yhdistyvät psykologinen tieto ja terapeuttiset taidot kristillisessä viitekehyksessä. Jos koet elämässäsi tällaiseen tarvetta, ota rohkeasti yhteyttä Minnaan ja sovi tapaaminen. Puh. 040 804 9109 tai minna.alajoki@evl.fi                                                                                    

 

Diakoni Inka Valtamo toimii seurakunnassamme perhediakonian vs. viranhaltijana (70 % virkasuhde). Hänen tehtävänkuvaansa kuuluvat tiedotus,  päivä- ja perhekerhotyö & omaishoitaja- ja senioritoiminta. Inkan yhteystiedot: p. 040 590 5825 tai inka.valtamo@evl.fi.